Funduszu Rozwoju Kultury

Dotacja dla firmy LEGRO s.c. na finansowanie bieżącej działalności i zapewnienia jej płynności finansowej.”
Program operacyjny RPMA.00.00.00.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 RPMA.03.00.00.
Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości RPMA.03.03.00.
Innowacje w MŚP
Kwota wsparcia: 66 567,97 

Kontakt

05-515 Mysiadło
ul. Ogrodowa 27
NIP 123-11-00-475
Regon 140843224

PKO BP SA 16 Oddział Warszawa
87 1020 1169 0000 8402 0104 6598

Biuro i magazyn

05-504 Antoninów
ul. Masztowa 51